Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #756
  admin
  Keymaster

  Lista över kommandon

  För alla spelare
  /afk Markerar dig som att du har tagit Avstånd Från Kottcraft.
  /back Tar dig tillbaka till den position du var på innan senaste gången du teleporterades.
  /balance [spelare] Visar hur mycket du, eller någon annan, har i din plånbok.
  /buy go namn Köper en ny teleporteringspunkt. Kostar 15 000 minemynt.
  /cc Växlar mellan att chatta i din hemstads stadschatt och den globala chatten #kottcraft.
  /chat Visar de chattkanaler du är med i.
  /chat switch #kanalnamn Byter till en annan chattkanal.
  /chest cancel Avbryter tidigare startade kisthändelser, till exempel delning av kistor.
  /chest claim Tar ut föremål från ditt konto i föremålsbanken.
  /chest info Visar information om en eller flera kistor.
  /chest share Delar en eller flera kistor med en annan spelare.
  /city chunk Visar vilka tomter som den aktuella landbiten/chunken berörs av.
  /city list [sökord] Visar en lista på alla städer, eller de som matchar ditt sökord.
  /city map Visar en karta över landbitarna i närområdet.
  /city members stadsnamn Visar en lista över medlemmarna i en stad.
  /city new stadsnamn Skapar en ny stad. Kostar 50 000 minemynt.
  /city online stadsnamn Visar vilka av en stads medlemmar som är online.
  /city restore stadsnamn Återställer ett naturreservat till att bli en stad. Kostar minst 20 000 minemynt.
  /city spawn stadsnamn Teleporterar dig till en offentlig stads startpunkt.
  /city suggest Föreslår upp till tre städer som är öppna och som har minst en tomt till salu till ett pris du har råd med.
  /go sidnummer Visar listan över teleporteringspunkter.
  /go namn Tar dig till en teleporteringspunkt.
  /go namn! Tar dig till en teleporteringspunkt på en plats där PVP är aktiverat.
  /go namn delete Tar bort en teleporteringspunkt som du äger.
  /go namn set displayname visningsnamn Ändrar visningsnamn för en av dina teleporteringspunkter.
  /go namn set displayname – Tar bort visningsnamnet för en av dina teleporteringspunkter.
  /go namn set price pris Ändrar priset användarna betalar för att använda en av dina teleporteringspunkter.
  /go namn toggle open Aktiverar/inaktiverar en av dina teleporteringspunkter.
  /helpop meddelande Skickar ett meddelande till inloggade moderatorer.
  /home Teleporterar dig hem.
  /home delete Tar bort din hemposition.
  /home set Sparar din hemposition.
  /ignore Visar vilka spelare du ignorerar.
  /ignore spelare Lägger till eller tar bort en spelare på ignoreringslistan.
  /kit start Ger dig själv startpaketet. Kan endast användas en gång.
  /login Skapar en engångslänk för att logga in här på hemsidan. Länken är giltig i 60 sekunder.
  /love spelare [meddelande] Skickar en kärlekshälsning till någon.
  /msg spelare meddelande Skickar ett privat meddelande till någon.
  /pay spelare belopp meddelande Överför pengar från ditt konto till en annan spelares konto.
  /player info spelare Visar information om en spelare.
  /homecity stadsnamn Väljer vilken av de städer du är medlem i som ska vara din hemstad.
  /player toggle deathmessages Visar/döljer meddelanden om när spelare dör.
  /player toggle joinleave Visar/döljer meddelanden om när spelare loggar in och ut.
  /plot player spelare Visar en lista på en spelares alla tomter.
  /plugins Ger en lista på vilka tillägg/plugins som Kottcraft kör.
  /spawn Tar dig till startpunkten på Kottcraft.
  /tpa spelare Skickar en teleporteringsförfrågan till en annan spelare.
  /tpa spelare! Skickar en teleporteringsförfrågan till en annan spelare även om spelaren är på en plats där PVP är aktiverat.
  /tpahere spelare Skickar en förfrågan till en annan spelare om att teleportera till dig.
  /tpno eller /tphno Avvisar den senast mottagna teleporteringsförfrågningen.
  /tpyes eller /tphyes Tackar ja till den senast mottagna teleporteringsförfrågningen.
  För VIP-medlemmar
  /buy broadcast meddelande Köper ett meddelande till allmänheten. Kostar 1 500 minemynt.
  /buy head Köper ett exemplar av ditt huvud. Kostar 1 000 minemynt.
  /delhome [namn] Tar bort en namngiven hemposition.
  /enderchest Öppnar din enderchest; en kista du alltid har med dig.
  /homes Visar en lista på dina hempositioner.
  /go enchant Ett hus beläget i centrala Kiselsta där du kan enchanta och reparera dina föremål.
  /go near Se alla öppna teleporteringspunkter inom en radie av 200 block.
  /feed Mättar din hunger. Kan användas 1 gång per minut.
  /hat Sätter blocket du har i handen på ditt huvud, eller tar av din hatt om du redan har en.
  /home namn Tar dig till ett av dina namngivna hem.
  /home namn set Skapar ett hem med ett namn.
  /home namn delete Tar bort ett hem.
  /kit tools Ger dig en järnspade, en järnhacka och en järnyxa.
  /kit torches Ger dig 32 facklor.
  /me meddelande Skriver om dig själv i tredje person.
  /near Visar vilka spelare som är i närheten av dig själv.
  /player toggle teleport Förhindrar att andra spelare skickar förfrågningar om att teleportera sig till dig.
  /repair Reparerar skadade verktyg och rustningar som du har i handen.
  För medlemmar i städer
  /city bank +belopp Lägger in pengar i stadskassan.
  /city go Visar vilka teleporteringspunkter som finns inom staden.
  /city go namn Teleporterar dig till en av stadens teleporteringspunkter.
  /city helpop meddelande Skickar ett meddelande till inloggade inbjudare, assistenter, vice borgmästare och borgmästare.
  /city leave stadsnamn Lämnar staden och lämnar tillbaka alla tomter du äger i staden.
  /city spawn Teleporterar dig till stadens startpunkt.
  /plot buy Köper en tomt som är till salu.
  /plot leave Lämnar tillbaka en tomt som du äger till staden.
  /plot market pris Lägger ut en av dina tomter på marknaden till försäljning.
  /plot market – Drar tillbaka en av dina tomter från marknaden.
  /plot perm Visar vilka som har vilka rättigheter på en tomt.
  /plot perm members ändring Modifierar rättighetsflaggor för en spelare eller en grupp, på en tomt du äger.
  /plot perm outsiders ändring
  /plot perm spelare ändring
  /plot set name namn Ändrar namnet på en tomt du äger.
  /plot set name – Tar bort namnet på en tomt du äger.
  /plot set owner spelare Ge bort ägarskap på en tomt du äger.
  /plot set owner – Ger tillbaka en tomt du äger till staden.
  /plot toggle mobs Aktiverar/inaktiverar monster på en tomt du äger.

  För inbjudare i städer
  En inbjudare kan göra allt som vanliga stadsmedlemmar kan, och även detta:

  /city invite spelare Bjuder in en spelare till att gå med i staden.
  /plot give spelare Överlåter ägarskap av tomten du står på till en medlem i staden.
  /plot market pris Lägger ut en tomt i staden på marknaden till försäljning.
  /plot market – Drar tillbaka en av stadens tomter från marknaden.
  /plot set name namn Ändrar namnet på en tomt i staden.
  /plot set name – Tar bort namnet på en tomt i staden.

  För assistenter i städer
  En assistent kan göra allt som inbjudade kan, och även detta:

  /chest archive [antal] Flyttar föremål från en eller flera på stadsmarken låsta kistor till föremålsbanken.
  /city broadcast meddelande Skickar ett meddelande till alla stadsmedlemmar som är inloggade.
  /city claim [antal] Övertar en eller flera landbitar/chunks från den icke detaljplanerade marken till staden. Kostar staden 500 minemynt styck.
  /city kick medlem anledning Exkluderar en medlem från staden. Använd med försiktighet!
  /city perm members ändring Modifierar rättighetsflaggor för en grupp, på stadsmarken.
  /city perm outsiders ändring
  /city set motd meddelande Ändrar stadens Message of the Day, det som visas för medlemmar som loggar in.
  /city set motd – Tar bort stadens Message of the Day.
  /plot delete Tar bort tomten du står på.
  /plot new Skapar en ny tomt efter en tidigare gjord markering.
  /plot perm members ändring Modifierar rättighetsflaggor för en spelare eller en grupp, på en av stadens tomter.
  /plot perm outsiders ändring
  /plot perm spelare ändring
  /plot set type church Ändrar tomttypen till att vara en kyrkotomt, en farm eller en ferietomt.
  /plot set type farm
  /plot set type vaction
  /plot set type – Återställer tomttypen, så att tomten blir en vanlig tomt.
  /plot toggle meeting Aktiverar/inaktiverar mötesfunktionalitet på en av stadens tomter.
  /plot toggle mobs Aktiverar/inaktiverar monster på en av stadens tomter.
  /plot update Uppdaterar en av stadens tomter med nya kanter enligt en tidigare gjord markering.

  För vice borgmästare i städer
  En vice borgmästare kan göra allt som assistenter kan, och även detta:

  /city unclaim Ger tillbaka en landbit/chunk från staden till den icke detaljplanerade marken.
  /city bank -belopp anledning Tar ut pengar från stadskassan.
  /city buy bonus antal Köper extra landbitar/chunks till staden. Kostar staden 800 minemynt styck.
  /city buy go namn Köper en teleporteringspunkt till staden. Kostar staden 10 000 minemynt.
  /city buy outpost Köper en utpostlandbit till staden. Kostar staden 15 000 minemynt.
  /city go namn delete Tar bort en av stadens teleporteringspunkter.
  /city go namn set displayname visningsnamn Ändrar visningsnamnet på en av stadens teleporteringspunkter.
  /city go namn set displayname – Tar bort visningsnamnet på en av stadens teleporteringspunkter.
  /city go namn set name nytt-namn Ändrar namnet på en av stadens teleporteringspunkter.
  /city set enter meddelande Ändrar meddelandet som syns när en spelare går in i staden.
  /city set enter – Tar bort meddelandet som syns när en spelare går in i staden.
  /city set exit meddelande Ändrar meddelandet som syns när en spelare går ut ur staden.
  /city set exit – Tar bort meddelandet som syns när en spelare går ut ur staden.
  /city set maxplotspermember antal Sätter gränsen för hur många tomter man kan köpa i staden. Påverkas inte av /plot set owner.
  /city set maxplotspermember – Tar bort gränsen för hur många tomter man kan köpa i staden.
  /city set name stadsnamn Ändrar namnet på staden.
  /city set spawn Ändrar stadens startpunkt.
  /city set tax stadsskatt Ändrar stadsskatten för staden, en procentsats på 0-10 procent.
  /city toggle open Öppnar/stänger staden för nya medlemmar att gå med.
  /city toggle public Öppnar/stänger staden för utomstående att teleportera sig till hempunkten.
  /plot toggle pvp Aktiverar/inaktiverar PVP på en av stadens tomter.

  För borgmästare i städer
  En borgmästare kan göra allt som vice borgmästare kan, och även detta:

  /city delete Tar bort staden.
  /city rank spelare assistant Ändrar ranken på en spelare i staden.
  /city rank spelare inviter
  /city rank spelare mayor
  /city rank spelare vicemayor
  /city rank spelare – Tar bort ranken på en medlem i staden.

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Forumet ”FAQ” är stängt för nya ämnen och svar.