Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #754
  admin
  Keymaster

  Skapa och driva en egen stad

  Ett alternativ om du inte vill gå med i en existerande stad är att skapa en ny. Du blir då borgmästare i staden och får mer övergripande kontroll än om du skulle varit en vanlig medborgare. Att äga en stad innebär dock även ökat ansvar, särskilt när det gäller att upprätthålla en god ekonomi. När du äger en stad kan du själv bestämma om den ska vara öppen eller om alla nya medlemmar ska behöva bli inbjudna för att kunna gå med. För att underlätta det dagliga arbetet kan du utse assistenter som delar på arbetsuppgifterna inom staden.

  Viktigt att tänka på
  Det är bra att vara några stycken, i alla fall 3-4 personer, när man skapar en stad. Att driva en stad helt ensam är mycket tidskrävande.
  Om du har skapat en stad måste du lägga pengar i dess stadskassa. Gör du inte det kan staden inte betala skatt, och den kommer att gå under. Läs med om vad stadskassan är och hur du lägger pengar i den under rubriken Underhåll din stad.

  För att starta en ny stad behöver du först hitta en lämplig plats att starta den på. Om du inte har hittat det är ett alternativ att gå rakt fram så långt det går, till du slutligen kommer till obebyggda marker. Det går även bra att ta tåget och hoppa av vid en lämplig station, för att därifrån gå en bit. När du står vid en ledig punkt på servern använder du /city new för att skapa din stad. Att skapa en stad kostar 50 000 minemynt, men av dessa så går 20 000 minemynt till den nya stadens stadskassa.

  /city new namn-på-stad
  När staden är skapad kan du bjuda in framtida medborgare med detta kommando:
  /city invite namn-på-spelare

  Underhåll din stad
  När man äger en stad kommer det per automatik med en del ansvar, där det främst handlar om att se till att man kan betala för stadens utgifter. För att en stad ska kunna existera måste den betala in skatt till staten. Skatten dras automatiskt varje dag och baseras på hur många tomter staden har. Exakt hur det räknas ut är inte helt lätt att beskriva, men du kan se hur mycket en stad måste betala i skatt till staten genom att skriva:

  /city info namn-på-stad
  …och titta på fältet för statsskatt.

  För att kunna få in pengar till stadskassan kan man som borgmästare sätta en skattesats, som bestämmer hur stor mycket varje medborgare ska betala i skatt. Det går även bra att manuellt tillföra pengar till stadskassan, precis som det går bra att ta ut pengar därifrån.

  Använd det här kommandot för att bestämma hur mycket, i procent, varje medborgare ska betala i skatt:

  /city set tax skatt-i-procent
  Här är ett exempel som gör att alla medborgare i staden betalar 5 procent av sin förmögenhet i skatt, varje dag:

  /c set tax 5
  Sätt in respektive ta ut pengar från stadskassan:

  /city bank +belopp
  /city bank -belopp
  Vad händer om skatten inte kan betalas?
  Om en medborgare inte har några pengar kommer han/hon inte att betala någonting i skatt, men inte heller bli kickad från staden.

  Om staden inte kan betala sin skatt till staten kommer staden att bli ett naturreservat. Att en stad blivit ett naturreservat betyder att alla byggnader och allt material kommer finnas kvar och skyddas. Städer som blivit naturreservat kan återställas genom kommandot /city restore . Se därför till att staden alltid har råd att betala den skatt som krävs. Hur mycket en stad måste betala i skatt kan man se under ”statsskatt” via det kommandot /city info namn-på-stad skriver ut.

  Utöka staden så att den blir större
  När en stad skapas har den från början en tomt, vars storlek är 16*16 block. För att göra staden större tar man som borgmästare eller assistent och går utanför staden, till det att man ser Icke detaljplanerad mark i rutan till höger. När man står precis utanför staden kan man överta (”claima”) en markbit (”chunk”) till staden med detta kommando:

  /city claim
  Om den oskyddade marken man står på ligger i direkt anslutning (bredvid) en markbot som redan ingår i staden kommer den att övertas (”claimas”) och tillhöra staden. Att överta en markbit kostar 500 minemynt, som dras från stadskassan. Har man inte pengar i stadkassan kan man fylla på med detta kommando:
  /city bank +belopp

  Tomter i städer
  En stad består av ett antal markbitar, där storleken på varje landbit alltid är 16*16 block. När en markbit blir övertagen (”claimad”) blir den ägd av staden, men det blir ingen tomt där direkt. Marken som tillhör staden, men som inte är någon tomt, kan endast stadens assistenter och borgmästare bygga och riva på. För att göra tomt markerar man ut den blivande tomtens hörn med en pinne. När markeringen är skapad behöver man även skapa en höjd och ett djup på tomten, något som man enklast gör via /plot expand. Det kommandot gör att tomten sträcker sig från berggrunden till himlen.

  Om man i stället vill kontrollera höjden eller djupet på tomten kan man justera tomtens höjd respektive djup med dessa kommandon:

  /plot expand antal-block up

  /plot expand antal-block down

  När alla mått är klara är det dags att skapa tomten vilket man gör via /plot new. Det markerade området blir då en tomt. För att en spelare ska kunna bosätta sig på tomten behöver den säljas. Tomten läggs ut på marknaden, och blir köpbar, genom detta kommando:

  /plot market pris
  En medlem i staden kan köpa en tomt som är till salu genom att ställa sig på den och skriva /plot buy. Om du som borgmästare eller assistent vid ett senare skede vill dra tillbaka en tomt från marknaden, så att den inte längre kan köpas, använder du detta kommando:
  /plot market –

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Forumet ”FAQ” är stängt för nya ämnen och svar.