Rättighetsflaggor
Denna information finns delvis tillgänglig som ett videoklipp som våra vänner på Kottcraft spelat in:

Att kunna styra över vem som får göra vad i ens stad är något som kan vara viktigt både för stora och för små städer. För att kunna möta det behovet finns det i Regnbågsdalen tre typer av mark, där man på två av marktyperna kan ställa in så kallade rättighetsflaggor.

Natur – detta kallas även för vildmark och innefattar all mark som ligger utanför städer. Här har alla fullständiga rättigheter.
Stadsmark – detta är mark som ägs av en stad, men som inte är en del av någon tomt.
Tomter – ligger inuti/på stadsmark, och är som mindre markområden. Kan vara ägd av en spelare, men måste inte nödvändigtvis vara det.

1. Tillgängliga rättighetsflaggor
För att kunna bestämma vem som ska få göra vad på stadsmark och tomter använder man som tidigare nämnt rättighetsflaggor. En rättighetsflagga är en enskild bokstav, och endast de spelare som har en viss rättighetsflagga kan göra det som rättighetsflaggan står för. Följande rättighetsflaggor finns att tillgå:

Rättighetsflagga Beskrivning av rättigheter
a
animal
 • Rida på hästar och lamor
 • Skada och/eller döda vänliga djur
 • Mjölka kor
 • Använda koppel på djur
b
build
 • Ta bort block, tavlor, föremålsramar och gruvvagnar
 • Placera block, tavlor, föremålsramar, vatten, lava, båtar, rustningsställ och gruvvagnar
 • Ändra lägen för rödstensrepeterare och -komparerare
 • Ändra om i rustningsställ
 • Plocka upp lava och vatten med hinkar
 • Ändra innehåll i blomkrukor
 • /buy go
c
container
 • Öppna kistor och dubbelkistor
 • Öppna fällkistor
 • Öppna ugnar
 • Öppna hoppare
 • Öppna automater
 • Öppna fyrar
 • Öppna droppare
e
enderpearl/elytra
 • Kasta enderpärlor
 • Starta flygning med elytra
g
go
 • Använda teleporteringspunkter
j
jukebox
 • Byta skivor i jukeboxar
r
repair
 • Använda städ
s
switch
 • Använda tryckplattor
 • Använda dörrar
 • Använda spakar
 • Använda knappar

Observera: Trätryckplattor och träknappar kan man alltid använda, även utan rättighetsflaggan +s.

t
teleport
 • /home set
 • Kunna /tpa till platsen
 • Kunna /back’a tillbaka till platsen

2. Kommandon för rättigheter på stadsmark

För att modifiera rättighetsflaggor används kommandot /city perm. Här är dess syntax:

/city perm members ändring
/city perm outsiders ändring
/city perm spelare ändring

Som man ser i syntaxen ovan finns det två stycken grupper:

 • members – stadens medlemmar
 • outsiders – de som inte är medlemmar i staden

Utöver grupperna kan man även ändra rättigheter för enskilda spelare. På så sätt kan man ge rättighetsflaggor till enskilda spelare, och det spelar ingen roll om de är medlemmar i staden eller inte.

Den tredje parametern, ändring, bestämmer vilka rättighetsflaggor som gruppen (members eller outsiders) ska få. Man anger ett plus- eller minustecken framför den rättighetsflagga man till lägga till eller ta bort. Här är ett exempel på hur man lägger till s (switch) för stadens medlemmar:

/city perm members +s

Här är några fler exempel:

/city perm members -a Tar bort -a (animals) för stadsmedlemmar på stadsmarken.
/city perm members +s-a Lägger till +s (switch) och tar bort -a (animals) samtidigt.
/city perm members +sb-a Lägger till +s (switch) och +b (build), samtidigt som man tar bort -a(animals).
/city perm members +sb-a+j Lägger till +s (switch) och +b (build), samtidigt som man tar bort -a(animals) och lägger till +j (jukebox).
/city perm members +sbj-a Samma sak som i föregående exempel.
/city perm members +b-b Tar bort -b (build) på stadsmarken.
/city perm members -b+b Lägger till +b (build) på stadsmarken.

Det finns även en rättighetsflagga som ger alla rättighetflaggor, asterisken (*). Skriver man exempelvis +* blir det alltså samma sak som att skriva +abcegjrst. Här är några exempel:

/city perm members +* Ger stadsmedlemmarna +* (fullständiga rättigheter) på stadsmarken.
/city perm members +*-j Ger stadsmedlemmarna +* (fullständiga rättigheter) på stadsmarken, och tar sedan bort -j (jukebox).
/city perm members -j+* Ger stadsmedlemmarna +* (fullständiga rättigheter) på stadsmarken, eftersom -j (jukebox) ligger före asterisken (*).

3. Kommandon för rättigheter på tomter

För att hantera rättighetsflaggor på tomter använder man /plot perm i stället för /city perm. Så här:

/plot perm members ändring
/plot perm outsiders ändring
/plot perm spelare ändring

Här är ett exempel på hur man kan ge alla rättighetsflaggor till vår vän PrinceTom på en tomt som man äger:

/plot perm princetom +*

3.1 Dela en tomt med en annan spelare

Det finns även kommando som kan användas för att på ett enklare sätt tilldela eller ta bort alla rättighetsflaggor för en enskild spelare på en tomt. Kommandot är:

/plot share spelare

Om en spelare inte har någon rättighetsflagga alls på tomten i fråga kommer spelaren tilldelas alla rättighetsflaggor. Har spelaren en eller flera rättighetsflaggor på den aktuella tomten plockas i stället alla rättighetsflaggor för den spelaren bort.